Hoofdinhoud

Diensten

Extra dienstverlening

Naast onze reguliere beveiligingsdiensten bieden wij ook nog extra dienstverlening aan. 

Hieronder vindt u een overzicht van de extra diensten die wij aanbieden. 

Een huismeester is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een gebouw of een complex. De specifieke taken van een huismeester kunnen variëren afhankelijk van de aard en de omvang van het gebouw of complex, maar over het algemeen omvatten de verantwoordelijkheden van een huismeester het volgende:

  • Onderhoud en reparaties
  • Schoonmaken en hygiëne
  • Veiligheid en beveiliging
  • Coördinatie van diensten
  • Administratieve taken

Een verkeersregelaar is een persoon die verantwoordelijk is voor het reguleren en begeleiden van het verkeer op wegen, bouwplaatsen, evenementen of andere locaties waar verkeersstromen gecoördineerd moeten worden. De taak van een verkeersregelaar is ervoor te zorgen dat het verkeer veilig en ordelijk verloopt, en dat weggebruikers zich aan de verkeersregels houden.

 

Onze eigen beveiligers kunnen enkel op privé terrein als verkeersregelaar in worden gezet. Indien het openbaar terrein betreft moeten we een verkeersregelaar inhuren. 

Een plaatsvervangend (nacht)receptionist is verantwoordelijk voor het overnemen van de taken en verantwoordelijkheden van een receptionist tijdens de nachtelijke uren of wanneer de reguliere receptionist afwezig is. Hij/zij zorgt voor een soepele werking van de receptie en de veiligheid van het gebouw en de gasten. 

Een brandwacht is een getrainde professional die verantwoordelijk is voor het toezicht houden op brandveiligheid en het voorkomen van brandincidenten in een bepaalde omgeving. Hun belangrijkste taak is om risico's te identificeren en te minimaliseren, en snel te reageren in geval van een noodsituatie.

De eerste indruk die gasten ervaren is bij de receptie. Onze receptionisten verstaan de kunst van het warm verwelkomen, vriendelijk te woord staan en efficiënt en proactief helpen van uw medewerkers en gasten/ bezoekers. Onze receptiemedewerkers zijn opgeleid om van elk contactmoment een unieke beleving te maken. Hierbij te denken aan:

  • Receptie
  • Gastenontvangst
  • Bezetten telefooncentrale
  • Planning & verzorging vergadercentrum

Wilt u ook dat wij beschermen wat u belangrijk vindt? Neem contact op!

 

contact