Mobiele surveillance

Mobiele surveillance is een uiterst sterk onderdeel binnen onze organisatie. Zowel bedrijven, particulieren en overige instellingen kunnen rekenen op een voor u op maat gemaakte dienstverlening. Hoe werkt mobiele surveillance?


Uw alarminstallatie maakt melding van een ongewone situatie. Een centralist van de meldkamer bij bijv. EuroPAC Alarmcentrale schakelt direct de dichtstbijzijnde mobiele surveillant in om het alarm persoonlijk te verifiëren. De surveillant controleert zowel de binnen- als buitenkant van uw pand. Uiteraard neemt de surveillant wanneer dit nodig is, contact op met hulpverleners of de politie. Al uw alarmmeldingen komen bij de surveillanten terecht. Deze zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar actief en altijd snel ter plaatse.


Externe pandcontrole
Tijdens een externe pandcontrole wordt de buitenzijde van uw bedrijf gecontroleerd.
Hierbij wordt er met name op gelet of ramen en deuren goed afgesloten zijn, of er inbraaksporen te zien zijn en of er misschien op uw terrein personen en/of voertuigen aanwezig zijn, die daar niet horen.


Visitatie
Uitgangspunt bij visitaties is het principe dat iedereen binnen uw organisatie, van hoog tot laag, aan de poort kan worden gevraagd de auto te openen, zodat een controle van het voertuig en de daarin aanwezige goederen kan worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk dat een beveiligingsmedewerker de inhoud van de tassen etc. van uw medewerkers controleert.


Brand- en sluitronde / interne pandcontrole
Een brand- en sluitronde is een interne controle van uw bedrijf.
Tijdens deze ronde wordt het bedrijf nauwkeurig gecontroleerd. Zijn ramen en deuren goed (af)gesloten, is apparatuur ten onrechte in- of uitgeschakeld, is de verlichting op de juiste plaatsen aan of uit, zijn er geen lekkages, brandgevaarlijke situaties etc.


Sluitbegeleiding
Een beveiligingsmedewerker is aanwezig in uw bedrijf, winkel of benzinestation en observeert de omgeving of er verdachte personen en/of voertuigen zijn, terwijl uw medewerkers bezig zijn met het afsluiten en afronden van de werkzaamheden. Uw medewerkers kunnen na het afsluiten veilig het pand verlaten en naar huis gaan. De beveiligingsmedewerker blijft aanwezig totdat uw laatste medewerker het bedrijf en het terrein veilig verlaten heeft.


Openingsronde
Het is natuurlijk ook belangrijk dat uw bedrijf weer op tijd en op de juiste wijze wordt geopend voor uw medewerkers. Er is nogal wat directe en indirecte schade als uw medewerkers een uur buiten moeten staan en het gebouw niet binnen kunnen.


Tijdens een openingsronde wordt het pand door bewakingsdienst van Mook geopend. Het alarm wordt uitgeschakeld en de verlichting wordt zo-nodig ingeschakeld. Bij bedrijven zonder een toegangscontrolesysteem wordt de toegangsdeur weer afgesloten.


Collectieve surveillance
Surveillance betekent toezicht/bewaking. Op onregelmatige tijden wordt uw pand door onze surveillant gecontroleerd. Door de onregelmatigheid van deze opvallende controle is uw pand voor criminelen en vandalen een risicovol object geworden.


Samenwerking is binnen bewakingsdienst van Mook een begrip. Voor de klant houdt dit in een verhoging van de veiligheid en door de collectiviteit een verlaging van de kosten. De vormgeving van de dienstverlening wordt uiteraard naar wensen van de deelnemers ingevuld. Met een collectieve surveillance reduceert u de kans op inbraak en vandalisme. Bijzonderheden of onregelmatigheden worden gerapporteerd en direct opgelost zodat gevolgschades worden voorkomen of zeer sterk worden beperkt.