Evenementen

De aanwezigheid van veel mensen op één plek brengt risico's met zich mee. Beveiliging en bewaking mag daarom niet ontbreken. Bij een popconcert, of een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld, kunnen onder de bezoekers irritaties ontstaan. Dat leidt tot verstoring van rust en orde. Onze beveiligingsmedewerkers zorgen ervoor dat dit niet gebeurt.


Uiteraard bepalen de aard van het evenement en de gasten in belangrijke mate de inzet van de beveiligingsmedewerkers. Het is daarom verstandig al bij het organiseren van een evenement contact op te nemen zodat we u tijdig kunnen adviseren over de beveiliging die nodig is.


Bij evenementenbewaking kan ook gebruik worden gemaakt van een beveiligingsmedewerker met hond. Zij worden vaak ingezet om na afloop van een evenement de bezoekers goed en snel naar de uitgang te begeleiden.