Als het om św veiligheid gaat..

Mobiele surveillance

Bewakingsdienst van Mook vindt dat iedereen veilig moet kunnen wonen, werken en samenleven. Op bedrijventerreinen, bouwterreinen, in winkelcentra en woonwijken. Op alle locaties waar veiligheid extra aandacht vraagt, kunt u rekenen op Bewakingsdienst van Mook.

We vergroten de leefbaarheid van Oss, Den Bosch en omgeving door (totaal)oplossingen te bieden op het gebied van mobiele surveillance, objectbeveiliging, beveiliging op bouwplaatsen en evenementen, collectieve beveiligingchauffeursdiensten, hondenbeveiliging en particuliere beveiliging.

Met een breed netwerk en diverse samenwerkingen op verschillende niveaus geven we altijd een sterk advies en komen snel in actie als de situatie daar om vraagt. 


Bewakingsdienst van Mook staat voor betrouwbaarheid en veiligheid. Uw veiligheid. Maar ook voor lokale betrokkenheid, door diverse lokale en regionale intitatieven op verschillende manieren te ondersteunen.


Bewakingsdienst van Mook:
Als het om úw veiligheid gaat..